Regionalt planforum er en arena der kommunene kan møte regionale og statlige myndigheter for å drøfte og diskutere planer før eller underveis i planprosessen. Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføring av regionalt planforum etter plan- og bygningslovens § 5-3.

Regionalt planforum avholdes annenhver torsdag fra kl. 12-15 på Fylkeshuset i Kristiansand. Som regel møter representanter for fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens Vegvesen og Kartverket i tillegg til kommunen.  Kommunen kan melde inn saker de vil ta opp til diskusjon minst en uke før aktuelt møte, men det oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for booke tid, da det er førstemann til mølla dersom det er stor pågang av saker til diskusjon.

 

Regionalt planforum - informasjon  om formål og bruk

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Lars Berg Holtan

Telefon: 38 07 47 72

Mobil: 97 11 37 99

E-post: lbh@vaf.no