Plan

På denne siden vil du finne de regionale planer som er under arbeid/behandling i fylkeskommunen.

I menypunktet planer i den horisontale menyen, vil du finne en oversikt over alle de fylkeskommunale planene som er under behandling og gjellende.

HEIplanen

Heiplanen er en regionalplan, en regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei. Tema er areal og Norges sydligste villrein.

Heiplanen.

Kart finner du her.

Les aktueltsak om Heiplanen.

 

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 3. juni 2014 | Skriv ut siden