Elgokse
Foto: Eivind Hellerslien

Innenfor viltforvaltningen er fylkeskommunens oppgaver og myndighet knyttet til forvaltning av høstbare, ikke truede viltarter. Dette er med enkelte unntak arter hvor det er åpnet opp for ordinær jakt gjennom Jakttidsforskriften. Unntakene gjelder villrein, fredet rovvilt og truede viltarter hvor forvaltningsansvaret ligger hos Fylkesmannen i Agder.

Hovedansvaret for forvaltningen av høstbare, ikke truede viltarter ligger hos rettighetshaverne og kommunene. Fylkeskommunen har imidlertid oppgaver og myndighet knyttet til sikring av viltbestander til enkelte av disse artene. Fylkeskommunen har også et veiledningsansvar overfor kommuner og rettighetshavere når det gjelder spørsmål knyttet til jakt, regelverk, bestandsplanlegging osv.

 

 • Hjortebukk Foto Erling Meisingset
  av Lassen, Bård Andreas, 17.06.19

  Kveldsmøte om bestandsplanlegging i Lister 27.8.2019

  I samarbeid med kommunene i Listerregionen inviterer Vest-Agder fylkeskommune til kveldsseminar om...

  Les mer
 • Erling Meisingset Presenterer Resultater Foto Baard A Lassen
  av Lassen, Bård Andreas, 23.05.19

  Vellykket avslutningseminar for Sørhjort 22.5.2019

  Sørhjort er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, 3 fylkeskommuner og 35 kommuner i Agder og Telemark....

  Les mer
 • Erling Solberg forteller om elgforvaltning Foto: Hans Fløystad
  av Lassen, Bård Andreas, 20.03.19

  Over 100 deltakere på seminar om viltforvaltning i Agder 14.3.2019

  Mer enn 100 deltakere fra hele Agder deltok på årets fellesmøte om viltforvaltning i Agder....

  Les mer
 • Grågås Foto André Karwath CC BY SA 25
Foto: Grågås Foto André Karwath CC BY SA 25
  av Lassen, Bård Andreas, 16.05.18

  Lærerikt gåseseminar 31.5.2018

  Flere kommuner i Agder opplever utfordringer knyttet til økende bestander i grågås. Fylkeskommunene...

  Les mer
 • Fellesmoete 2018 Foto Baard Andreas Lassen
  av Lassen, Bård Andreas, 15.03.18

  Fellesmøte om viltforvaltning i Agder 13.3.2018

  Rundt 90 deltakere fra hele Agder deltok på årets fellesmøte om viltforvaltning i Agder....

  Les mer
 • av Lassen, Bård Andreas, 24.01.18

  Invitasjon til seminar om sel fra Agder til Østfold 6. mars 2018

  Fylkeskommunene i Agder og Havforskningsinstituttet v/ Forskningstasjonen Flødevigen inviterer til...

  Les mer
 • Penger Flickrcc Net Stor
© Flickcc
  av Lassen, Bård Andreas, 13.12.12

  Tilskudd til vilttiltak

  Fylkeskommunen fordeler hvert år tilskuddsmidler til gode vilttiltak i regi av kommuner,...

  Les mer
 • Havert Foto: Morten Ekker
Foto: Morten Ekker
  av Lassen, Bård Andreas, 02.01.13

  Jakt på kystsel

  I Vest-Agder er det åpnet opp for jakt på havert og grønlandssel. For å kunne jakte på disse artene...

  Les mer
 • Bilde Fra Viltseminar 832017
  av Lassen, Bård Andreas, 25.01.17

  Fellesmøte om viltforvaltning i Agder 8. mars 2017

  8. mars 2017 inviterte fylkeskommunene og arbeidsutvalgene for kommunal viltforvaltning i Aust- og...

  Les mer
 • Rype
  av Lassen, Bård Andreas, 17.09.15

  Rypeforvaltning

  Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest- og...

  Les mer
 • Skarvar Foto Lars Lundqvist CC BY NC SA 20
  av Lassen, Bård Andreas, 03.05.17

  Sjøfugljakt på utvalgte offentlige eiendommer 2017-2022

  Den kommunale og regionale viltforvaltningen åpner for gratis sjøfugljakt på utvalgte offentlige...

  Les mer
 • Bever Per Harald Olsen NTNU. CC BY SA 3.0.jpg
  av Lassen, Bård Andreas, 12.06.17

  Bever- utforming av bestandsmål og forskrift om beverjakt

  Våren 2017 ble det fastsatt ny forskrift for forvaltning av bever. Forskriften legger opp til at...

  Les mer
 • Kanadagaas Foto Stefan Berndtsson Cclicense
  av Lassen, Bård Andreas, 03.05.17

  Utvidet jakttid på kanadagås og stripegås

  Jakttid for kanadagås og stripegås i Vest-Agder er 26.7- 23.2 i hele fylket. I perioden før ordinær...

  Les mer
 • Elg på kne
Foto: Jim Tovås Kristensen
  av Lassen, Bård Andreas, 08.02.17

  Maler, veiledere, delegasjoner, eksempler m.m.

  På denne siden finnes diverse veiledere, maler, eksempler og annet som kan være aktuelt innen...

  Les mer
 • Fellesmtoee
  av Lassen, Bård Andreas, 04.03.16

  Godt oppmøte på fellesmøte om viltforvaltning 3. mars 2016

  I samarbeid med arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning arrangerte fylkeskommunen Fellesmøte om...

  Les mer
 • Elgokse
Foto: Eivind Hellerslien
  av Lassen, Bård Andreas, 30.09.15

  Status for elg- og hjortejakta i Vest-Agder

  Under elg- og hjortejakta samles det hvert år inn tall over hva som felles av dyr, hva de felte...

  Les mer
 • Godt oppmøte fra rypeseminar på Revnes
Foto: Bård Andreas Lassen
  av Lassen, Bård Andreas, 30.10.15

  Vellykket seminar om rypeforvaltning 28.10.2015

  Agderrypene lever farlig, og går en usikker fremtidig i møte. Faggruppa for rypeforvaltning i Agder...

  Les mer
 • Merking Av Hjort
  av Lassen, Bård Andreas, 25.09.15

  Sørhjort- et GPS-merkingsprosjekt for hjort

  Sørhjort er et prosjekt der man ved å GPS-merke hjort i Agder og Telemark ønsker å finne ut mer om...

  Les mer
 • Bilde Fra Fellesmoete 8 April
  av Lassen, Bård Andreas, 09.04.15

  Godt oppmøte på fellesmøte om viltforvaltning 8. april 2015

  I samarbeid med arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning arrangerte fylkeskommunen et...

  Les mer
 • Elg som beiter rogn
© http://www.skakland.com
  av Lassen, Bård Andreas, 07.10.13

  Beitetakseringer

  Tilgangen på godt beite er viktig for slaktevekter og produktivitet hos hjortevilt, og ofte er det...

  Les mer