Elg som beiter rogn
© http://www.skakland.com

http://www.skakland.com

Tilgangen på godt beite er viktig for slaktevekter og produktivitet hos hjortevilt, og ofte er det delte meninger om tilgangen på kvalitetsbeite i et område. Beitetakseringer kan gi en god pekepinn på hvordan det står til med fortilgangen, og dermed være et godt verktøy for forvaltning av hjorteviltbestander.

I 2017 ble det gjennomført en regional elgbeitetaksering for hele Vest-Agder. Resultatene viser at det fremdeles er noe overbeite i Vest-Agder, og da spesielt i skogsregionen. Dersom målet er et bærekraftig beitetrykk, bør elgbestanden reduseres noe. Rapporten leses her:

Elgbeitetaksering i Vest-Agder 2017

 I 2013 og 2014 ble det gjennomført beitetakseringer i Åseral, Sirdal og Flekkefjord. Rapporten med resultatene finnes her:

Beitetaksering i Åseral - 2013

Beitetaksering i Sirdal - 2013

Beitetaksering i Flekkefjord 2014

En beitetaksering gir i utgangspunktet bare et øyeblikksbilde på beitesituasjonen. Dersom man vil si noe mer om trender og utvikling i beitetrykk, bør det gjennomføres flere undersøkelser over tid i de samme områdene.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig publisert en oppsummering av en større studie hvor man blant annet sammenligner beitesituasjonen mellom de ulike landsdelene. Denne rapporten kan leses her:

NINA Rapport 1388 Hjortevilt 1991–2016 Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt.

 

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 7. oktober 2013 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

Telefon: 38 07 46 21

E-post: bal@vaf.no