Bever Per Harald Olsen NTNU. CC BY SA 3.0.jpg

Illustrasjonsbilde - Forskrift og forvaltningsmål for bever

Våren 2017 ble det fastsatt ny forskrift for forvaltning av bever. Forskriften legger opp til at komunene skal vedta mål for forvaltning av bever, samt åpne for beverjakt gjennom lokal forskrift dersom det er ønskelig.

Den nye beverforskriften har ingen overgangsordninger. Dette betyr at kommunene raskt må vedta lokale mål og forskrift dersom det skal kunne jaktes bever fra høsten 2017.

For å lette arbeidet har Vest-Agder fylkeskommune laget et enkelt tipshefte som kan være til hjelp i dette arbeidet. Det finnes også mye god informasjon på www.miljokommune.no.

I margen til høyre finnes tipshefte med maler for mål for beverforvaltning og lokal forskrift for jakt og fangst av bever. I tillegg finnes relevant informasjon knyttet til beverforvaltning og beverjakt.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 12. juni 2017 | Skriv ut siden