Jakttid for kanadagås og stripegås i Vest-Agder er 26.7- 23.2 i hele fylket. I perioden før ordinær jaktstart 10.8 kan det kun jaktes på dyrket mark og innmarksbeite, og i tidsrommet kl. 04.00 - 10.00.

Jakttider for vilt reguleres gjennom nasjonal forskrift om jakt- og fangsttider m.m. 1. april 2017–31. mars 2022. I følge forskriften er ordinær jakttid for kanadagås og stripegås 10.8 -23.12. Fylkeskommunen har imidlertid anledning til å utvide jakttiden for disse artene med 15 dager i forkant og to måneder i etterkant av ordinær jakttid.

Etter en høringsrunde våren 2017, vedtok Vest-Agder fylkeskommune en forskrift som utvider jakttiden i hele fylket i perioden frem til 2022. Ny jakttid er 26.7 - 23.2. I dagene frem til ordinær jaktstart 10. august er jakta begrenset til innmarksbeite og dyrket mark, og tidsrommet kl. 04.00- 10.00.

Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder har i tillegg utvidet jakttiden for grågås i Farsund kommune. Jakttiden for grågås i Farsund er 26.7 - 23.12. I dagene frem til ordinær jaktstart 10. august er jakta begrenset til innmarksbeite og dyrket mark, og tidsrommet kl. 04.00- 10.00.

Den frie jakta på hav og fjord starter som før 10, september.

Aktuelle lenker:

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022

Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i perioden 2017–2022, Vest-Agder

Forskrift om utvidet jakttid på grågås fra og med 2017 til og med 2021, Farsund kommune, Aust- og Vest-Agder

 

Aktuell informasjon fra høringen:

Høringsbrev kan sees her: Høringsbrev.

Forslag til forskrift: Forskrift.

Vedtak: Vedtaksdokument

 

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 3. mai 2017 | Skriv ut siden