Grågås Foto André Karwath CC BY SA 25
Foto: Grågås Foto André Karwath CC BY SA 25

Foto: Grågås Foto André Karwath CC BY SA 25

Flere kommuner i Agder opplever utfordringer knyttet til økende bestander i grågås. Fylkeskommunene inviterte derfor til fagseminar hvor gås stod på menyen. Både forskere, bønder og representanter kommunale og regionale viltmyndigheter deltok i gode diskusjoner rundt temaet.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 16. mai 2018 | Skriv ut siden