Fylkeskommunene i Agder og Havforskningsinstituttet v/ Forskningstasjonen Flødevigen inviterer til miniseminar om bestandssituasjon og forvaltning av steinkobbe langs kysten fra Agder til Østfold.

Bilde

Folk som ferdes langs kysten av Skagerak opplever flere steder at selbestanden vokser. Selen går noen steder yrkesfiskere i næringen. Den er heller ikke populær blant sportsfiskere, mens andre har glede av den som et eksotisk innslag i faunaen. Behovet for aktiv forvaltning ser ut til å øke.

For å bidra til kunnskapsbasert forvaltning av sel på Agder inviterer vi til miniseminar på Fylkeshuset i Arendal.

Målgruppe er kystkommunene, fylkeskommuner, fylkesmenn, Statens naturoppsyn, NJFF, lokallag i Fiskarlaget og andre interesserte langs kyststrekning fra Østfold til Agder.

Tidspunkt er tirsdag 6.mars kl. 10.00. Seminaret er gratis.

Program for seminaret.

Du kan melde deg på her. Påmeldingsfrist er 1. mars.

Fageksperter og ansvarlige myndigheter fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet står for det faglige innholdet. Du kan lese Havforskningsinstituttets oppsummering av situasjonen på Sørlandet i denne artikkelen.

 

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 24. januar 2018 | Skriv ut siden