Sørhjort er et prosjekt der man ved å GPS-merke hjort i Agder og Telemark ønsker å finne ut mer om den stadig økende hjortebestanden. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, 3 fylkeskommuner og 39 kommuner i Agder og Telemark. Under jakta ber vi om at merkede hjort spares. Det er dyrt å merke hjort, og prosjektet ønsker å la dyra gå med halsbånd i to sesonger.

Sørhjortprosjektet ble startet opp høsten 2014, og skal vare frem til 2019. Målet er å få merket minst 40 hjort i løpet av prosjektperioden. Formålet med prosjektet er å finne ut mer om hjortens arealbruk, trekkruter, levesett, demografi osv. Det har foregått datainnsamling fra 34 hjort over flere år, og våren 2019 vil sluttrapporten foreligge.

Det legges opp til avslutningsseminar i mai.

Alle merkede dyr kan følges på www.dyreposisjoner.no.

Prosjektet kan også følges via facebook – søk på «hjort og hjortemerking» eller via www.hjortemerk.no.

Her kan du lese mer om prosjektet.

 

Kontaktpersoner

Ring lokal viltkontakt i kommunen eller direkte til prosjektet snarest (se kontaktpersoner nedenfor) hvis man feller en GPS hjort for å avtale levering av GPS-halsbånd og annet materiale. Ta gjerne kontakt også for andre henvendelser.

Telemark:

Tommy Granlien, Notodden kommune, tommy.granlien@notodden.kommune.no,

mobil 970 53 343.

Ole Bjørn Bårnes, Telemark fylkeskommune, Ole-Bjorn.Barnes@t-fk.no

Aust-Agder:

Øyvin Froland, Froland kommune, Oyvin.Froland@froland.kommune.no, mobil 482 07 297.

Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune, Hans.Floystad@austagderfk.no

 Vest-Agder:

Jan Fredrik Sundt, Farsund kommune, jan.fredrik.sundt@farsund.kommune.no,

mobil 902 05 692.

Bård Andreas Lassen, Vest-Agder fylkeskommune, Bal@vaf.no

 

Prosjektleder:

Erling L. Meisingset, NIBIO, erling.meisingset@nibio.no, mobil 404 80 203.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 25. september 2015 | Skriv ut siden