Elgokse
Foto: Eivind Hellerslien

Foto: Eivind Hellerslien

Under elg- og hjortejakta samles det hvert år inn tall over hva som felles av dyr, hva de felte dyrene veier samt hva som observeres av elg og hjort i terrenget. På bakgrunn av dette kan man danne seg et bilde av status og utvikling innenfor hjorteviltbestandene i fylket.

Alle innsamlede data legges inn i www.hjorteviltregisteret.no. I tillegg  finner man relevante tall på nettsidene til Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no. For historiske tall for tillatt felte elg/hjort og antall felt elg/hjort, så anbefales det å benytte sistnevnte.

Hvert år lages det en oppsummerende oversikt over tallene for Vest-Agder. Nedenfor finnes aktuelle rapporter:

Elg og hjort i Vest-Agder 2010 (oppsummering av jakta i 2009)

Elg og hjort i Vest-Agder 2011 (oppsummering av jakta i 2010)

Elg og hjort i Vest-Agder 2012 (oppsummering av jakta i 2011)

Elg og hjort i Vest-Agder 2013 (oppsummering av jakta i 2012)

Elg og hjort i Vest-Agder 2014 (oppsummering av jakta i 2013)

Elg og hjort i Vest-Agder 2015 (oppsummering av jakta i 2014)

Elg og hjort i Vest-Agder 2016 (oppsummering av jakta i 2015)

 

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 30. september 2015 | Skriv ut siden