Sørhjort er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, 3 fylkeskommuner og 35 kommuner i Agder og Telemark. Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om hjorten og dens trekk og arealbruk. I perioden 2015-2018 har det blitt samlet inn GPS-data fra 34 hjort i Agder og Telemark. Endelig rapport ble lagt fram på avslutningsseminar i Lyngdal 22.5.2019.

Etter 5 års prosjektperiode presenterte hjorteforsker Erling Meisingset resultatene fra Sørhjortprosjektet. 125 deltakere fikk også høre Kurt Jerstad presentere kunnskap om hjortetrekk i Vest-Agder og Atle Skjørestad presentere hvordan hjorten reagerer på menneskelig ferdsel.

Her er presentasjonene fra seminaret:

Velkommen - Bård Lassen, Vest-Agder fylkeskommune

Sørhjort – Resultater og oppsummering, Erling Meisingset, Nibio.

Hvordan påvirker jakta hjortens fluktatferd? Atle Skjørestad

Hjortetrekk i Vest-Agder - Kurt Jerstad, Jerstad Naturforvaltning.

 

Rapporten fra Sørhjortprosjektet finner du her.

Sørhjortprosjektet 2015-2019 - sluttrapport

Kortversjon finner du her:

Kortversjon av Sørhjortprosjektet 2015-2019 - sluttrapport

av Lassen, Bård Andreas, publisert 23. mai 2019 | Skriv ut siden