I samarbeid med arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning arrangerte fylkeskommunen et dagsseminar med ulike tema knyttet til viltforvaltning i Vest-Agder. I år var det Utsikten hotell i Kvinesdal som var vertskap for et av vårens vakreste eventyr.

Blant de over 70 personene som deltok var det representanter fra forskningsmiljøer, privat, kommunal og regional viltforvaltning, jaktvald, frivillige organisasjoner, grunneiersiden med flere.

Nedenfor finnes presentasjonene som ble vist:

På seminaret ble det bedt om tilbakemeldinger fra deltakerne knyttet til ulike tema:

Hjort: Har du informasjon om aktuelle lokaliteter for foring og merking i Vest-Agder? Kontakt Bård Andreas Lassen, bal@vaf.no, telefon 38 17 46 21/ 99 64 07 39. Her finnes informasjon om krav til foringsplasser.

Sel: Har du informasjon om lokaliteter hvor det observeres sel i Vest-Agder? Kontakt Bård Andreas Lassen, bal@vaf.no, telefon 38 17 46 21/ 99 64 07 39.

Oter: Har du informasjon om lokaliteter hvor det observeres sel i Vest-Agder? Kontakt Tor Punsvik, fmvatpu@fylkesmannen.no, telefon 38 17 62 08/ 90 61 94 71.

Ris/ros: Har du ris, ros eller forslag til tema og foredragsholdere til neste års samling? Kontakt Bård Andreas Lassen, bal@vaf.no, telefon 38 17 46 21/ 99 64 07 39.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 9. april 2015 | Skriv ut siden