Veiåpning

Drift, vedlikehold og investering på fylkesvei, kollektivtransport, løyveordninger, trafikksikkerhet, skoleskyss, planarbeid, transporttjenesten for funksjonshemmede m.m.

Fylkeskommunene er landets største veieiere, og har ansvaret for 50% av veinettet i Norge. I Vest-Agder har vi i overkant av 2000 km fylkesvei, som følges opp av egne budsjetter for investeringer og for drift og vedlikehold.

Vest-Agder fylkeskommune har det administrative ansvaret for arbeidet med løyveordninger, transport for funksjonshemmede, trafikksikkerhet og kollektivtransport, inkludert skoleskyss.

Arbeidet utføres av samferdselsseksjonen som også har ansvar for arbeidet med transport som en del av regional utvikling og internasjonalt samarbeid.

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) er delegert ansvar for driften av kollektivtransport i rute inkludert lovpålagt skoleskyss.

Regional plan for samferdsel i Vest-Agder
Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 (samferdselsplanen) følger opp Regionplan Agder 2020. Planen følger opp nasjonale og regionale styringsdokumenter. Den gjør rede for nåværende status for transportsystemet i Vest-Agder og hvilke utviklingstrekk som forventes i løpet av planperioden og på lengre sikt.

Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020 ble endelig vedtatt i Fylkestinget 21. juni 2016, se sak 25/16.

Den vedtatte planen finner du her.

 

 

Brøytebil


Populære snarveier


Siste fra Samferdsel

 • Jon Olav Strand Arendalsuka
  av jto, 17.08.18

  Få opp farta med Sørvestbanen

  Leder av Jernbaneforum Sør Jon-Olav Strand ga en klinkende klar melding til jernbanedirektør Kirsti...

  Les mer
 • Foto AKT
  av elma11, 02.08.18

  Skal du søke skoleskyss for skoleåret 2018/2019?

  Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvaret for den praktiske driften og organiseringen av...

  Les mer
 • Sykkelstrategi Illustrasjonsbilde
  av jto, 24.07.18

  Betydelig økt sykkeltrafikk

  Sykkeltrafikken i Kristiansand og i kristiansandsregionen er i klar vekst. I 2013/14 var...

  Les mer
Arkiv