Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 ble endelig behandlet i fylkestingets møte 26. april 2016 (sak 16/16)

Som en del av arbeidet med regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020, er det utarbeidet et utkast til temaplan for kollektivtransporten i Vest-Agder.

Planutkastet lå ute til høring fra 7. oktober 2015 til 31. desember 2015 og planen ble endelig behandlet i fylkestingets møte 26. april 2016 (sak 16/16). 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) har vært styringsgruppe for arbeidet.

Saksdokumenter og arbeidsnotater fra de ulike fasene i arbeidet kan lastes ned fra oversikten under.

Planutkast til høring:

Forslag til målstruktur, status for, og notater fra drøftingsfase

Notater tilhørende: forslag til målstruktur, status for, og notater for drøftingsfase:

 Oppstart av drøftingsfase

 Statusrapport

Endelig behandling: