Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Tilbudet er ikke rettighetsbasert og tilbudets omfang fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.

Tilrettelegging av kollektivtilbudet og bestillingsruter
Det er et overordnet mål at så mange som mulig skal kunne benytte det ordinære kollektivtilbudet. Fylkeskommunen benytter store ressurser for å tilrettelegge kollektivtilbudet for flest mulig, med tilrettelagte busser og holdeplasser, eller bestillingsruter.

Mer informasjon om tilrettelagte ruter og bestillingsruter kan du få ved å ringe ruteopplysningen 177 eller se http://www.akt.no/

Om transporttjenesten for funksjonshemmede
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem. Fylkeskommunen har lagt om TT-tjenesten med sikte på i større grad å prioritere de med tyngre funksjonsnedsettelser i sitt tilbud. I områder med tilrettelagte rutetilbud er reglene for brukergodkjenning blitt strengere. Godkjente brukere som får, eller flytter til områder med tilrettelagt rutetilbud kan få redusert TT-tilbudet sitt. Aktuelle brukere vil bli varslet om endringer i tilbudet.

Tilbudet er ikke en rettighet og tilbudets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer.

 


Vest-Agder fylkeskommune tar 
inn nye brukere 4 ganger pr. år:

1. januar
1. april
1. juli
1. oktober

Det er ingen fastsatt søknadsfrist, men kommunene må sende inn endringer senest én måned før disse datoene, dvs. 1. desember, 1. mars, 1. juni og 1. september.

 

Samordning av bestillingstransport og transporttjenesten for funksjonshemmende - forsøksprosjekt
Vest-Agder fylkeskommune deltok i forsøksprosjektet "Samording av bestillingstransport og transporttjenesten for funksjonshemmede" med tilskuddsmidler fra Samferdselsdepartementet fra 2009-2012. Evalueringen av prosjektet kan du lese mer om her.

 

Saksbehandler

Tone H. Olsen

38 07 47 14

tho@vaf.no