Tannhelsetjenesten i Vest-Agder

Har du fått SMS-varsel fra oss?

Innkallingskort sendes nå som tekstmelding (SMS) til barn, ungdom og voksne pasienter. Alle som har time hos tannlege eller tannpleier får i tillegg en SMS med påminnelse om timen.

Ta kontakt med tannklinikken hvis du lurer på noe, for eksempel:

  • hvorfor du har fått en SMS
  • om du kan få time ved et annet tidspunkt

Gi beskjed til tannklinikken hvis du vil reservere deg mot å få påminnelse pr. SMS.

Om SMS-varsel

Noen påminnelser sendes til pasientenes foresatte, andre sendes direkte til den som har time. Det kommer an på hvilket mobiltelefonnummer som er oppgitt til tannklinikken og pasientens alder

Det er ikke mulig å svare på tekstmeldingen du får, eller ringe til mobiltelefonnummeret den kommer fra. Dette fordi påminnelsen er en automatisk generert melding

Oversikt over våre tannklinikker

Informasjon om målgrupper i tannhelsetjenesten, se nedlastingsboks til høyre.

Skyssutgifter, egenandel for kjøring til tannklinikken 
Vest-Agder fylkeskommune dekker skyssutgifter i samsvar med utarbeidet forskrift for prioriterte pasienter i gruppe a-c under lov om tannhelsetjeneste § 1-3. Egeandelstaket er satt til kr. 1.000.-. For mer informasjon, se nedlastningsboks til høyre.