Kompetansesenter Sør

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS) er et interkommunalt selskap som har som formål å styrke den odontologiske kompetansen og det odontologiske behandlingstilbudet i region Sør.

Senteret jobber med:

  • Odontologisk spesialistbehandling (etter henvisning)
  • Rådgivning til tannhelsetjenesten og befolkningen i regionen
  • Spesialistutdanning
  • Etter- og videreutdanning 
  • Forskning og fagutvikling, inkludert folkehelsearbeid

Lokalisering:
TKS holder til i nyoppussede, moderne lokaler på sykehuset i Arendal. Se senterets egen nettside for nærmere informasjon.