Tannhelsetjenesten i Vest-Agder

Tannklinikker:

NB  Se den enkelte klinikkside for nærmere informasjon. 

 

 

Tannhelsetjenestens sentrale ledelse:

Terje Andersen, tannhelsesjef, overordnet ledelse, telefon 38 07 45 94   Terje.Andersen@vaf.no

 

Per Lüdemann, seniorrådgiver, faglig rådgivning/pasientspørsmål, telefon 38 07 46 73    Per.Ludemann@vaf.no  

 

Jannecke Hübert, rådgiver økonom/adm. leder, telefon 38 07 46 49
  Jannecke.Hubert@vaf.no

 

Vakant for tiden, konsulent/, telefon 38 07 46 11 
  

 

Anita Skogrand Kanck, IT konsulent, pasientjournalsystem-Opus, telefon 38 07 46 16 
 AnitaSkogrand.Kanck@vaf.no   

 

 

Øvrige funksjoner:

  • Dror Yaacov , saksbehandling NAV, UDI/flyktning, Dror.Yaacov@vaf.no
  • Anna Lüdemann, folkehelsearbeid, telefon 38 15 00 04

 

 

Kontakt tannhelsetjenesten:

 

Tannklinikkene:

Se den enkelte klinikk for telefonnummer og e-postadresse.

 

Administrasjon:

38 07 45 00

tannhelse@vaf.no