Tannhelsetjenesten i Vest-Agder

Vår besøksadresse:
Sørlandet sykehus, Kristiansand - lokaler bak Legevekten 
Egsveien 102
4604 Kristiansand

Klinikkleder:
Mona Gjellereide

 

Åpningstider:
Lørdag og søndag, samt høytids- og helligdager, klokken 1100 - 1300.

Utenom disse tidspunktene kontaktes egen tannlege eller annen tilgjengelig tannlege.

 

Tannlegevakten