Gratis eksamensforberedende kurs for elever og privatister

Retningslinjer for elevråd

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever skal oppleve mestring og trives på skolen. Satsingsområdene våre er gjennomføring, læringsutbytte og læringsmiljø.