ELOVA

Som elev i offentlig videregående skole har du mange ulike rettigheter. Disse har bakgrunn i ulike lover og regler. De viktigste lovene er opplæringsloven og forvaltningsloven. I tillegg finnes det forskrift til opplæringsloven og hele læreplanverket.

Vest-Agder har også laget et eget ordensreglement og IKT-reglement.

Temaene i oversikten til venstre er ment å gjøre at du slipper å lese alle disse lovene og reglene for å finne ut om rettighetene dine. Klikk deg videre på linkene under for å komme videre til det du lurer på.

Husk også at du kan bruke Elev- og lærlingombudet om det er noe du ikke finner, eller trenger hjelp til å tolke det som står.

 

Du vil også finne god og nyttig informasjon på vilbli.no

 

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

+47 905 33 421

 

ELOVestAgder