Her har du maler du kan laste ned på PC-en og fylle ut.

OBS! Les «Slik forandrer du noe» og «Slik klager du», som du finner i menyen til venstre, før du begynner å skrive en klage.

 

Klage på en lærer/undervisning

Hvis du skal klage på lærer eller undervisning, så bør du først ha tatt det opp med den læreren det gjelder. Hvis det ikke løser noe, bør du snakke med avdelingsleder eller rektor. Hvis det heller ikke hjelper, er det kanskje på tide å klage formelt.

Klage på lærer/undervisning i offentlig skole

Hvis klagen til skolen ikke fører fram, så kan du vurdere å klage til utdanningssjef Arly Hauge. Da klager du også på rektor som pedagogisk leder, siden rektor ikke har fått til en nødvendig forandring.

Klage på undervisning til utdanningssjef Arly Hauge

Hvis Utdanningssjefen heller ikke tar klagen til følge, så kan du be Fylkesmannen i Vest-Agder om å passe på at lover og regler følges.

Klage til fylkesmannen på undervisning

 

Klage på skolemiljøet

Hvis du eller dine foresatte ber om tiltak for å bedre det fysiske eller psykososiale skolemiljøet, så har skolen plikt til å behandle det innen rimelig tid.

Klage til skolen på skolemiljøet

Hvis du ikke får medhold i klagen din, eller skolen ikke svarer innen rimelig tid, kan du klage til Fylkesmannen i Vest-Agder.

Klage til Fylkesmannen på skolemiljøet

 

Klage på standpunktkarakter eller eksamen

Det er veldig klare regler for klage på karakterer, men reglene varierer etter hva du skal klage på. Velg derfor riktig klagebrev! Skal du klage på flere karakterer, må du skrive ett brev for hver karakter. Før du klager, bør du be om begrunnelse for karakteren.

 

 

 

 

 

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 905 33 421

 

ELOVestAgder