ELOVA

Hvis du ønsker å forandre på noe i din skoledag, så er det mange måter å gjøre det på. Her håper jeg du kan finne tips om smarte måter å få til endring på!

 

Noen generelle tips

 

 • Tenk på hvordan du prater og oppfører deg. Det er utrolig hvor langt du kommer med et hyggelig smil, en dempet, seriøs og saklig tone, og en åpen kroppsholdning!

 

 • Lytt mer enn du snakker. Hvis du både viser at du lytter, og gjør det klart at du har oppfattet det som sies, og til og med respekterer det, kommer du langt. Vis respekt - og du får respekt tilbake!

 

 • Ta opp ting med én gang. Ikke vent - det gjør bare vondt verre!

 

 • Snakk med den det gjelder først. De fleste er ikke klar over at du er misfornøyd!

 

 • Vær konkret. Snakk om problemet på en måte som gjør at det er mulig å forholde seg til det. Blir du for generell, er det vanskelig å vite akkurat hva som er galt.

 

 • Tenk på løsninger. Hvem som helst kan syte og klage. De som får til noe, er de som er opptatt av å snakke om hvordan problemet kan bli løst. Ha gode forslag, eller still spørsmål om hvordan problemet kan løses.

 

Når du ikke når fram til å begynne med

 

Selv om du følger tipsene over, så er det ikke alltid du når fram overfor den det gjelder. Da kan det være greit å gå til neste nivå. Da kan dette være en grei måte å gjøre det på hvis det er med en lærer du/dere har problemet:

 

 1. Sett opp noen stikkord over hva som er problemet. Hvis det gjelder flere enn deg, så få de også med på å lage stikkord. Ta gjerne også med hva som fungerer bra i dag.
 2. Sett opp noen forslag til hvordan problemet kan løses.
 3. Ta med lista med stikkord og løsninger og gå til avdelingsleder eller rektor. De har ansvaret for å veilede læreren.
 4. Normalt vil avdelingsleder/rektor ta det du kommer med på alvor, og gjennomføre en medarbeidersamtale med den læreren det gjelder. Da bør du se forbedringer over en periode på 2-4 uker. Hvis du ikke kan se det, bør du ta kontakt med avdelingsleder/rektor igjen - helst skriftlig.
 5. Hvis du ikke blir hørt, eller problemet ikke blir bedret, kan det være på tide med en formell klage. Da kan du gå til klageveilederen her og laste ned en mal for klagebrev, for å se hvordan du bør gå fram. Klagen sendes til rektor.
 6. Hvis rektor ikke tar klagen på alvor, er uenig med deg eller ikke behandler klagen i løpet av rimelig tid (3-4 uker), kan du klage på dette. Avhengig av hva saken gjelder, går klagen enten til Utdanningsavdelingen i Vest-Agder eller til Fylkesmannen, men det er skolen som uansett skal ta den i mot og sende den videre.

 

Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg gjennom hele prosessen.

 

Når det er noe skolen ikke kan gjøre noe med

 

Noen ting er utenfor skolens kontroll. Det kan være penger til nytt ventilasjonsanlegg (som ofte koster flere titalls millioner), skriftlige eksamensoppgaver, opptak til høyere utdanning, Lånekassen og liknende. Disse sakene styres høyere opp i systemet, og besluttes politisk. Hvis du ønsker å forandre på slike ting, er det mye du kan gjøre.

 

Du kan:

 

 • Ta saken opp i elevrådet, som kan ta opp saken i Elevorganisasjonen (hvis skolen er medlem). Du kan også ta kontakt med Elevorganisasjonen direkte.

 

 • Ta kontakt med media eller skrive leserinnlegg

 

 

Elevorganisasjonen og Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg med hvordan du går fram hvis du vil ta opp noe politisk.

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 905 33 421

 

ELOVestAgder