Her har du maler du kan laste ned på PC-en og fylle ut.

OBS! Les «Slik forandrer du noe» og «Slik klager du», før du begynner å skrive en klage.

 

Klage på praktisk del av fag-/svenneprøve

Det er veldig klare regler for klaging på den praktiske delen av fag-/svenneprøven. Du kan både klage på den faglige vurderingen og på formelle feil. Før du klager, bør du alltid be om begrunnelse.

 

 

 

 

Klage til Utdanningsavdelingen eller opplæringskontor på opplæring

Hvis du ikke synes du får god nok opplæring eller oppfølging i lærebedriften, bør du først ta det opp med veileder/instruktør og/eller faglig leder. Se «Slik forandrer du noe» i menyen til venstre for tips om hvordan du kan gjør dette.

Hvis lærebedriften ikke følger opp også etter at du har tatt det opp med dem, kan det være på tide å be opplæringskontoret du er ansatt gjennom, eller Utdanningsavdelingen, å se på om opplæringa er god nok. Hvis du alt har tatt det opp med opplæringskontoret ditt, og ingenting har skjedd, eller du ikke har et opplæringskontor, skal du ta det opp med Utdanningsavdelingen direkte.

 

 

Krav om heving av lærekontrakt

I noen tilfeller er det ikke mulig eller ønskelig å fortsette læreforholdet i den bedriften du er. Det kan være fordi bedriften behandler deg svært dårlig, fordi du eller bedriften skal flytte, fordi du har blitt alvorlig syk eller lignende. Da kan det være aktuelt å heve kontrakten. Det er den eneste måten du kan slutte i bedriften på.

Det du må passe på når du ønsker å heve kontrakten, er at du kan miste retten til videregående opplæring. Du må derfor presisere i klagen at du ønsker å beholde denne, og helst også be om at du får en ny læreplass, hvis du ønsker å fortsette i lære med en gang.

Hvis grunnen til at du ønsker å slutte i bedriften er at du blir dårlig behandlet, bør du først ha forsøkt å gjøre noe med det - først ved å ta det opp med bedriften, og deretter ved å ta det opp med Utdanningsavdelingen eller opplæringskontoret ditt, hvis du har et. Hvis ikke dette har ført fram, er det kanskje på tide å vurdere heving.

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden