ELOVA

Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder ble vedtatt opprettet av fylkestinget våren 2011 i 50 % stilling. Fra 1. juni 2012 er ombudet i en 100 % stilling som en fast ordning.

Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring i Vest-Agder får de rettighetene de har krav på, og skal spesielt jobbe med elevmedvirkning, skoleringer av elevråd, være en brobygger mellom parter i videregående opplæring og elevenes fysiske- og psykososiale miljø. Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i fylkeskommunen, og har full taushetsplikt.

Hvem er ombud?

Kristoffer Niemi Olsen er elev- og lærlingombud i Vest-Agder.

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden