Elev- og lærlingombudet presenterte sin årsmelding for Fylkestinget våren 2014.

Rapporten redegjør for ombudets aktivitet i 2013, og kommenterer sentrale elev- og lærlingsorienterte utfordringer i den videregående opplæringen. 

 

Aarsmelding 2013

av stgr8, publisert 27. oktober 2015 | Skriv ut siden