Elev- og lærlingombudet presenterer sin årsmelding for fylkestinget våren 2016.

Rapporten redegjør for ombudets aktivitet i 2014, og kommenterer sentrale elev- og lærlingsorienterte utfordringer i den videregående opplæringen.

 

Aarsmelding

av stgr8, publisert 18. mars 2016 | Skriv ut siden