Elevrådshåndboka inneholder nyttige erfaringer og viktig kunnskap for å drive et best mulig elevråd på din skole

Håndboken er utarbeidet i fellesskap av elev- og lærlingombudene i Norge. Heftet har blitt delt ut til elevrådsstyret eller elevrådskontakten i forbindelse med elevrådsskoleringen, men skulle den ha blitt borte - finner du elektonisk utgave av heftet i menyen til høyre.

 

Elevraadshaandboka

 

av stgr8, publisert 30. oktober 2015 | Skriv ut siden