Her finner du info om klage på eksamens- og standpunktkarakter. Du kan også klage på enkeltvedtak, f.eks. om spesialundervisning. Kontakt skolen for mer informasjon om klage på enkeltvedtak.

Klage på skriftlig eksamen
På skolen får du et skjema som du må fylle ut, og levere til skolen. Eksamensbesvarelsen din blir sendt til en eksamensnemnd. Besvarelsen blir ikke sensurert på nytt, men nemnda vurderer om karakteren stemmer med den måloppnåelsen du har vist.

Klage på muntlig eller praktisk eksamen
Fyll ut Klageskjema. Husk å skrive hva som er grunnlaget for klagen din. Grunnlaget må være at det har skjedd formelle feil i gjennomføringen av eksamen. Det betyr at du ikke kan klage på at karakteren er for streng.Hvis du får medhold i klagen, vil karakteren bli annullert, og du kan gå opp til ny eksamen. 

Klage på standpunktkarakter i fag
Fyll ut Klageskjema. Husk å skrive hva som er grunnlaget for klagen din. Grunnlaget må være at det har skjedd formelle feil i karaktersettingen. Det betyr at du ikke kan klage på at karakteren er for streng.Hvis du får medhold i klagen, går rektor og faglærer gjennom karaktergrunnlaget og setter ny karakter. Du kan ikke klage på den nye karakteren. 
Klage på standpunktkarakter i orden eller atferd
Hvis du har fått Nokså godt eller Lite godt i orden eller atferd, og vil klage på denne karakteren, fyller du ut Klageskjema. Hvis du får medhold i klagen, setter klagenemnda ny karakter.

Fristen for å klage er
10 dager fra du har fått melding om karakteren, eller fra karakteren er lagt ut, f.eks. på It´s Learning. Du har rett til å be om begrunnelse for karakteren før du klager.

Elever leverer klagen til skolen. 
Privatister leverer til eksamenskontoret. 

Fylkeskommunens klagenemnd behandler klager på standpunkt-karakter og muntlig/ praktisk eksamen. Datoer for behandling av slike klager i 2019 er 22. juni, 5. juli og 29.august.

Les mer om karakterer og klage i forskrift til opplæringsloven:

Kap. 3 Vurdering 
Kap. 5 Klage på karakter