Ordensreglementet er revidert høsten 2017

Skolen vil gå gjennom ordensreglementet ved skolestart. I reglementet finner du de viktigste bestemmelene om dine rettighet og plikter som elev. Det er viktig at du gjør deg kjent med reglementet, og følger det. Brudd på ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd. Alvorlige brudd kan føre til bortvisning. 

Innhold:
§  1 Formål
§  2 Virkeområde
§  3 Elevenes plikter
§  4 Arbeids- og læringsmiljø
§  5 Oppmøte og fravær
§  6 Fusk eller forsøk på fusk
§  7 Elevenes rettigheter
§  8 Kontakt skole-hjem
§  9 IKT-reglement
§ 10 Konsekvenser for elever som bryter bestemmelsene
§ 11 Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet
§ 12 Skolens tilleggsregler

Ordensreglementet ble revidert høsten 2016, bl.a. med nye bestemmelser om fraværsgrensen, og høsten 2017 med nye bestemmelser om arbeids- og læringsmiljø og om fusk.
Les mer om fraværsgrensen her.

Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Vest-Agder. Den enkelte skolen kan legge til egne tilleggsregler under § 12. Bestemmelsene om ordensreglement står i opplæringsloven
§ 9A-10.