Nytt ordensreglement gjelder fra 01. august 2019.

Skolen vil gå gjennom ordensreglementet ved skolestart. I reglementet finner du de viktigste bestemmelene om dine rettighet og plikter som elev. Det er viktig at du gjør deg kjent med reglementet, og følger det.

Brudd på ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd. Alvorlige brudd kan føre til bortvisning. 

 

KKG Elever

Ordensreglementet 
gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Vest-Agder. Den enkelte skolen kan legge til egne tilleggsregler under § 12.

Bestemmelsene om ordensreglement står i opplæringsloven
§ 9 A-10.