Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever, lærlinger og lærekandidater skal ha et læringsmiljø som fremmer trivsel og læring.

Alle elever har krav på et trygt læringsmiljø på skolen, og Vest-Agder fylkeskommune har nulltoleranse for alle former for mobbing og trakassering. Dette gjelder på skolen, på skoleveien og på internett. 

Regler for elevens skolemiljø står i ordensreglementet og i opplæringsloven kap. 9A.

Hvis du har problemer på skolen bør du først snakke med kontaktlærer. Han/hun vil, hvis det er nødvendig, gå videre til skolens ledelse og eventuelt til skolehelsetjenesten. Du kan også snakke direkte med skolehelsetjenesten (helsesøster).

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan hjelpe deg hvis du trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging av opplæringen.

  

   Elevenes Skolemiljø Forside   
 

   

 

Utdanningsdirektoratet har laget
informasjonsmateriell om læringsmiljø 
for elever og foreldre, og et hefte til 
deg som er elev.

Klikk på bildet til venstre for å åpne heftet,
og på logoen over for å komme til
Utdanningsdirektoratets nettside om mobbing.