Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever, lærlinger og lærekandidater skal ha et læringsmiljø som fremmer trivsel og læring.

Alle elever har krav på et trygt læringsmiljø på skolen, og Vest-Agder fylkeskommune har nulltoleranse for alle former for mobbing og trakassering. Dette gjelder på skolen, på skoleveien og på skolens internett og sosiale medier. 

Regler for elevens skolemiljø står i ordensreglementet og i opplæringsloven kap. 9A.

Hvis du har problemer på skolen bør du først snakke med kontaktlærer. Han/hun vil, hvis det er nødvendig, gå videre til skolens ledelse og eventuelt til skolehelsetjenesten. Du kan også snakke direkte med skolehelsetjenesten (helsesøster).

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan hjelpe deg hvis du trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging av opplæringen.