Ønsker du å bli lærebedrift

For å bli godkjent må du som lærebedrift kunne gi den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leder må selv ha fag-/ svennebrev i faget, eller lang og bred erfaring.

Søknadsskjema finner du i denne linken.

 

OPPLÆRINGSRING

En opplæringsring består av to eller flere bedrifter som samarbeider om opplæring av lærlinger og/eller lærekandidater.
Lærekontrakt eller opplæringskontrakt blir da tegnet mellom lærlingen/lærekandidaten og den bedriften som skal ha hovedansvaret for opplæringen. Bedriftene kan gjennom opplæringsringen samarbeide om rekruttering, opplæring, oppfølging og administrasjon av lærlingeordningen.
Gjennom et slikt samarbeid vil også bedrifter som alene ikke dekker alle læreplanmål for faget, kunne samarbeide om lærlingeordningen.

 

Klikk på bildet under og se film om det å ha lærling i bedriften:

 

Lærlingløftet3