I vest-Agder er det godkjent 31 opplæringskontor. Oversikt over de registrerte opplæringskontorene, med link til hjemmesidene, finner du under her.

Felles samling
Fylkeskommunen har to samlinger i året der vi inviterer opplæringskontorene til informasjon og dialog.

Presentasjoner fra samlinger
Alle foredragene legges ut som en samlet PDF
Samling Aust og Vest-Agder mai 2013
Samling 20.06.14
Samling 19.12.14
Samling Aust og Vest-Agder mai 2015
Samling 10.12.15 
Samling 08.12.16