Agderoppleringskontor
Info
:Agder opplæringskontor har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Landbruk-, anleggsmaskinmekanikerfagene
Besøksadresse: c/o Byremo videregående skole, 4529 Byremo
Postadresse: c/o Byremo videregående skole, 4529 Byremo
Kontaktperson: Torkel Haddeland
Telefon: 38 28 14 00, 913 84 793
E-post: toha49@vaf.no
________________________________________________________________________________________

 

Adam Og Eva Skolen 1
Info
: Adam og Eva Opplæringskontor - Frisørfag
Besøksadresse: Tøyenbekken 21, 0185 Oslo 
Postadresse: Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo
Kontaktperson: Silje Gulliksen
telefon: 23 13 50 90
E-post:
opplaringskontor@adamogeva.no
Webside: 
http://skolen.adamogeva.no
_________________________________________________________________________________________

 

 
Agdertresenter Ny
Info: Opplæringskontoret for trearbeidsfagene har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Trevare- og bygginnredningsfaget, Møbelsnekkerfaget, Trelastfaget, Limtreproduksjonsfaget, Glassfaget, CNC-maskineringsfaget, Produksjonsteknikkfaget
Besøksadresse: Møllegården, Storgata 4, 4790 Lillesand
Postadresse: Møllegården, Storgata 4, 4790 Lillesand
Kontaktperson: Trygve Raen
Telefon: 913 94 261
E-post: trygve.raen@agder-tresenter.no
Web: http://www.agder-tresenter.no
___________________________________________________________________________________________________

 

 Bilbransjensopplkontor
Info: Bilbransjens opplæringskontor Sør as i Vest Agder har flg lærefag knyttet til virksomheten: lette kjøretøy, tunge kjøretøy, hjulutrustning, bilskade, reservedelsfaget for bil og maskin, billakerer, motormekaniker, motorsykkel
Besøksadresse: Rigedalen 36, 4626 Kristiansand
Postadresse: Rigedalen 36, 4626 Kristiansand
Kontaktperson: Per Ole Sæverud
Telefon: 951 24 311
E-post: post@ok-bilfagva.no
Web: www.okbilfag-vestagder.no

____________________________________________________________________________________________________

 

 Blomsterdekoratorene
Info:
Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor Agder
Besøksadresse: Hoffsveien 17, 0275 Oslo
Postadresse: Hoffsveien 17, 0275 Oslo
Kontaktperson: Trine Olafsrud
Telefon: 454 41 785
E-post: trine_olafsrud@hotmail.com
Web: http://www.blok.no/
Facebook: https://www.facebook.com/bloksiden
___________________________________________________________________________________________________

 

 Byggopp
Info: Opplæringskontoret for bygg-, og anleggsteknikk har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Betongfagarbeider, tømrerfaget, anleggsmaskinfører, murerfaget, vei-, og anleggsfagarbeider, asfaltfaget, anleggsgartnerfaget.
Besøksadresse: Kjøita 6, 4630 Kristiansand
Postadresse: Kjøita 6, 4630 Kristiansand
Kontaktperson: Hilde Waage
Telefon: 918 70 709
E-post: post@ebaagder.no, hw@ebaagder.no
Web: http://ebaagder.no

FB"Begeistre"   FB"Byggopp Agder"
_______________________________________________________________________________________________        

 

 Eosør
Info: Elektrofagenes opplæringskontor sørlandet har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Automatiker, elektriker, dataelektroniker, elektroreperatør, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, telekommunikasjonsmontør, tavlemontør, togelektriker, mediegrafiker
Besøksadresse: Kjøita 17, 4630 Kristiansand
Postadresse: Kjøita 17, 4630 Kristiansand
Kontaktperson: Øystein Kommedal
Telefon: 38 12 96 50
E-post: firmapost@eosor.no
Web: http://www.eosor.no/
FB 

___________________________________________________________________________________________________

 

 Fagoppleringsor
Info: Fagopplæring sør er et tverrfaglig opplæringskontor bl. a. innen industri, service og samferdsel og helse og oppvekstfag.
Besøksadresse Mandal: Lindesnesregionen Næringshage, Hollendergata 3
Besøksadresse Kristiansand: Dronningensgate 2a
Postadresse: Lindesnesregionen Næringshage, Hollendergata 3, 4514 Mandal
Kontaktperson: Odd-Inge Johannessen
Telefon: 41 61 25 65
E-post: post@fagoppsor.no
Web: http://www.fagoppsor.no/

FB "Fagopplæring Sør"
_______________________________________________________________________________________________         

 

 FFOR Logo
Info: Fiskerifaglig opplæringskontor for Rogaland og Skagerak kysten SA har følgende lærefag knyttet til virksomheten: akvakultur, fiske og fangst, sjømathandler, matros, motormann og sjømatproduksjon
Besøksadresse:
Postadresse: Postboks 16,4161 Finnøy
Kontaktperson: Kristin Haver Sevheim
Telefon: 48 11 85 76
E-post: kristin@ffor.no
Web: http://www.ffor.no
FB:Fiskerifaglig opplæringskontor

_______________________________________________________________________________________________        

 

 Forsvaretny.png
Info: Opplæringskontoret for forsvaret
Besøksadresse
:
Postadresse: Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer
Telefon: 03003
E-post: forsvaret@mil.no
Web: http://forsvaret.no/utdanning-karriere/larling/Sider/default.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/UtdanningiForsvaret
____________________________________________________________________________________________________

 

Kristiansand Kommune

Info:Kristiansand kommune avdeling lærling har flg. lærefag tilknyttet virksomheten:
Barne og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget, Aktivitørfaget, IKT faget, Kontorfaget, Industriell matfag, Institusjonskokk, Byggdrifterfaget, Vei og anleggsfaget, Anleggsmekanikerfaget, Idrettsanleggsfaget
Besøksadresse: Rådhusgaten 26, 4614 Kristiansand
Postadresse: Kristiansand kommune lærlingeavdelingen Postboks 417, Lund 4604 Kristiansand
E-post: post.laerling@kristiansand.kommune.no
Web: http://Kristiansand.kommune.no

 ____________________________________________________________________________________________________

 

 Salgs Matfagene
Info: Opplæringskontoret for salgs-, og matfagene
Besøksadresse
:
Postadresse: Postboks 44, 1720 Greåker
Kontaktperson: Britt Kristiansen
Telefon: 952 07 531
E-post: britt@k-o-m.no
Web: http://www.k-o-m.no/

___________________________________________________________________________________________________

 

 KLS
Info: Kristiansand lærlingesenter / Kristiansand byggmesterforening
Opplæringskontorer:
Opplæringskontoret for tømrerfaget, opplæringskontoret for rørleggerfaget, murmestrenes opplæringskontor og Agder lærlingesenter
Besøksadresse: Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand
Postadresse: Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand
Kontaktperson: Roald Tønnesen
Telefon: 913 85 585
E-post: hege@byggmesterforeningen.no
Web: http://www.byggmesterforeningen.no/

___________________________________________________________________________________________________

 

 Malermesterlaug
Info: Kristiansand malermesterlaug og opplæringskontor
Besøksadresse: ÆGIRS VEI 3, 4632 KRISTIANSAND
Postadresse: ÆGIRS VEI 3, 4632 KRISTIANSAND
Kontaktperson:
Telefon: 38 09 70 18
E-post: opplaringskontor@gmail.com
Web: http://www.malermesterlaug.no

____________________________________________________________________________________________________

 

Lister Logo
Info: 
Lister Opplæringskontor har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Barne- og ungdom, Helsefag, Aktivitør, Institusjonskokk, IKT-service og Kontor- og administrasjon
Besøksadresse
: Stasjonsgt. 26 4580 Lyngdal
Postadresse: Lister Opplæringskontor c/o Lister Nyskaping as Postboks 183 4576 Lyngdal
Kontaktperson: Liv Tone Larsen
Telefon: 911 91 548
E-post: lister@opplaringskontor.no
Web: http://www.opplaringskontor.no/

____________________________________________________________________________________________________

 

 SOA Anleggsgartner
Info: Senter i opplæring for anleggsgartnerfaget
Besøksadresse: Kobbervikdalen 69, 3036Drammen
Postadresse: Kobbervikdalen 69, 3036Drammen
Kontaktperson:
Telefon: 32 83 10 10
E-post: post@soasenter.no
Web: http://www.soasenter.no

____________________________________________________________________________________________________

 

 Maritimtoppleringskontor
Info: Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge
Besøksadresse: Sjøfartsbygget i smedasundet 97b, 1.etasje
Postadresse: Smedasundet 97b, 5525 Haugesund
Kontaktperson:
Telefon: 52 70 89 20
E-post: post@maropp.no
Web: http://www.maropp.no
Facebook: https://www.facebook.com/maropp
___________________________________________________________________________________________________

 

 Nrl
Info:
Norske rørleggerbedrifters landsforening, NRL opplæringskontor Agder
Besøksadresse: Kjøita 17, 4630 Kristiansand
Postadresse: Kjøita 17, 4630 Kristiansand
Kontaktperson: Rune Hanssen
Telefon: 47 02 17 34
E-post: agder@nrl.no
Web:

___________________________________________________________________________________________________

 

OK Kompetanse

Info: OK Kompetanse Agder AS kan tilby opplæring inn mot følgende yrker; CNC-operatør, IKT-servicemedarbeider, Industrimekaniker, Industrimontør, Industrisøm, Kokk, Kontormedarbeider, Logistikkoperatør, Møbelsnekker, Platearbeider, Produksjonstekniker, Salgsmedarbeider, Seilmaker, Sveiser, Tømrer
Besøksadresse: Rigedalen 41, 4626 KRISTIANSAND
Postadresse: Postboks 8343, 4676 KRISTIANSAND
Kontaktperson: Inger Marie Moi
Telefon: 991 69 156
E-post: inger.marie@ok-kompetanse.no

 

 

 OKAB Logo Med Tekst Blå
Info
: Opplæringskontoret for anleggs-, og bergverksfagene på Agder
Besøksadresse: Kongensgate 24, 4610 Kristiansand
Postadresse: Kongensgate 24, 4610 Kristiansand
Kontaktperson: Frank Nygård
Telefon: 958 38 000
E-post: frank.nygaard@mef.no
Web: http://www.okab.no
Facebook:
____________________________________________________________________________________________________

 

 OFF Logo
Info: Opplæringskontoret for Frisørfag i Agder
Besøksadresse: Rigedalen 36, 4626 Kristiansand
Postadresse: Rigedalen 36, 4626 Kristiansand
Telefon: 934 90 216
E-post:post@frisor-agder.no
Web:
FB "Opplæringskontoret på FB"

__________________________________________________________________________________________________    

 

 Opphei

Info: Stiftelsen OPPHEI er et landsdekkende opplæringskontor for heisfaget
Besøksadresse: Per Krohgs vei 4 A, 1065 Oslo
Postadresse: Per Krohgs vei 4 A, 1065 Oslo
Kontaktperson: Geir Håvi
Telefon: 22 79 35 10
E-post: post@opphei.no
Web: http://www.opphei.no
Facebook:

__________________________________________________________________________________________________   

 

 Opplkontorhesthovslager
Info: Opplæringskontoret for heste-, og hovslagerfaget er godkjent som opplæringskontor i alle fylkene i Norge
Besøksadresse: Starumsvegen 64, 2850 Lena
Postadresse: Starumsvegen 64, 2850 Lena
Kontaktperson: Atle Jostein Owren
Telefon: 61 16 55 32
E-post: post@hestefag.no
Web: http://hestefag.no/
Facebook:

_________________________________________________________________________________________

 

 Oppkontormatogservicefag
Info: Opplæringskontorets virkefelt er innenfor deler av fagområdene, tilsvarende programvalgene Service og samferdsel og Restaurant og matfag
Besøksadresse: Narviga 5, 4633 Kristiansand
Postadresse: Narviga 5, 4633 Kristiansand
Kontaktperson: Geir Ausland, daglig leder
Telefon: 469 36 674
E-post: mat&service@kompetansehuset-agder.no
Web: http://matogservicefag-agder.no
Facebook:

_________________________________________________________________________________________

 

 Opplkontorjernbane
Info: Opplæringskontoret for jernbanesektoren har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Banemontør, signalmontør, elektriker, energimontør, telekommunikasjonsmontør
Besøksadresse: Østre Aker vei 256, 0976 Oslo
Postadresse:, Postboks 37, 0614 Oslo
Kontaktperson: Harald Eide Galtung
Telefon: 45 03 78 63
E-post: heg@okj.no
Web: http://www.okj.no/
Facebook:
_______________________________________________________________________________________________

 

 OFOS

Besøksadresse: Sam Eyde vgs, Østenbuveien 80.,4848 Arendal
Postadresse: Postboks 1604, Stoa, 4857 Arendal
Kontaktperson: Ellen Varberg
Telefon:38 61 80 84/916 30 616
E-post: post@okos-agder.no
Web: www.okos-agder.no
_________________________________________________________________________________________________

 

OK For Oljerelaterte Fag

Info: Opplæringskontoret for Oljerelaterte fag har alle lærefag innen boring og brønnservice, samt Kran og løfteoperasjoner, Fjernstyrte undervannsoperasjoner og kontorfaget
Besøksadresse: Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger
Postadresse: Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger
Kontaktperson: Hanne Grethe Kvamsø
Telefon: 51 95 04 22 - 911 49 993
E-post: hgk@oof.no
Webhttp://www.oof.no
__________________________________________________________________________________________________

 

 Logo Otek Standard
Info: 
Opplæringskontoret for teknologiske fag har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Automatiker, CNC-maskinering, indistrimekaniker, industrimontør, industrimaler, kjemiprosess, komposittbåtbygger, kran-, og løfteoperasjon, laboratoriefaget, logistikk, låsesmed, polymerkompositt, motormekaniker, NDT kontrollør, ortopediteknikk, platearbeider, stilasbygger, sveis, verktøymaker, thermoplast, produksjonsteknikk, plastmekaniker, kulde-, og varmepumpemontør, skomaker.
Besøksadresse: Rigedalen 36, 4626 Kristiansand
Postadresse: Postboks 1528, Lundsiden, 4688 Kristiansand
Kontaktperson:
Telefon: 38 02 90 04
E-post: post-agder@otek.no
Web: http://agder.otek.no/
FB
_______________________________________________________________________________________________        

 

 Logo Byggfag Vest

Info: Opplæringskontoret for byggfaget Vestfylket har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Tømrer, betong, murer, stillasbygger, limtrearbeider, trelastfaget, trevare-, og bygginredningsfaget, salgsfaget
Besøksadresse: Langgata 15, 4515 MANDAL
Postadresse: Langgata 15, 4515 MANDAL
Kontaktperson: Leif Terje Torland
Telefon: 38 27 17 74
E-post: post@byggfagmandal.no
Web: http://www.byggfagmandal.no/
Facebook: https://www.facebook.com/byggfagmandal
_______________________________________________________________________________________________        

 

 Restaurant Matfag
Info: Opplæringskontoret for Resepsjon-, Restaurant- og Matfag i Agder
Besøksadresse: Postboks 1604 Stoa, 4857Arendal
Postadresse: Postboks 1604 Stoa, 4857Arendal
Kontaktperson: Jørn Brødholt 
Telefon: 901 91 498
E-post: jorn_brod@hotmail.com
Web: http://www.restaurantogmatfag.no/
FB "Opplæringskontoret på FB"
___________________________________________________________________________________________________

 

 Transportfagene
Info: Opplæringskontoret for transportfagene i agder
Besøksadresse: Rigedalen 36, 4626 Krsitiansand
Postadresse: Rigedalen 36, 4626Krsitiansand
Kontaktperson: Liv Karin Johnsen
Telefon: 959 32 116
E-post: agder.transportfag@hotmail.no
Web: http://agder.sotin.no  
FB:Opplæringskontoret for transportfagene i Agder
___________________________________________________________________________________________________

 

Securitas EPS CMYK1 Securitas 186 CMYK

Info: Securitas AS opplæringskontor har flg. Lærefagtilknyttet virksomheten: Sikkerhetsfaget
Besøksadresse: c/o Securitas AS, Vige Havnevei 72, 4633 Kristiansand
Postadresse: Postboks 35 Grønland, 0135 Oslo
Kontaktperson: Tom Andersen (tom.andersen@securitas.no)
Telefon: 02452, 954 26 310
E-post: ok@securitas.no
Webhttp://www.securitas.no
________________________________________________________________________________________

 

 VAOK Sa Liten
Info: Vest Agder Opplæringskontor har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Rørlegger, ventilasjon/blikkenslager, trelast, seilmaker, telekommunikasjonsmontør, automatisering, kulde-, og varmepumpemontør, elektriker, energimontør, mediegrafiker, CNC-maskineringsteknikk, platearbeider, industrirørlegger, industrimekaniker, verktøymaker, produksjonteknikk, kjemiprosess, bilfaget - lette kjøretøy, bilfaget - tunge kjøretøy, motormekaniker, bilskade, billakerer, hjulutrustning, reservedelsfaget, anleggsmaskinmekaniker, industrimontør, produksjonsteknikk, inustrimekaniker, ikt-servicefag, salgsfag, kontor-, og administrasjon, reiseliv
Besøksadresse: Sørlandets Industrisenter, Lundevågen S, 4550 Farsund
Postadresse: Sørlandets Industrisenter, Lundevågen S, 4550 Farsund
Kontaktperson: Tor Steinar Fromreide
Telefon: 911 29 863
E-post:mailto:kontor@vaok.no
Web: http://www.vaok.no

___________________________________________________________________________________________________

 

 Ovrebooppkontor
Info: Øvrebø Opplæringskontor har flg lærefag tilknyttet virksomheten; Tømrer, murer, stillasbygger, forskaling, barne- og ungdomsarbeider, helsearbeider, platearbeider, sveiser, industrirørlegger, industrimekaniker, CNC-maskinering.
Besøksadresse: Lolandsvegen 37, 4715 ØVREBØ
Postadresse: Lolandsvegen 37, 4715 ØVREBØ
Kontaktperson: Randi Kiledal
Telefon: 38 15 27 77
E-post:rki@ovrebo.vgs.no
Web: http://www.ovrebo.vgs.no/oppleringskontoret

____________________________________________________________________________________________________

 

 Opplringsor

Info: Opplæringsring Sør ivaretar lærlinger innenfor alle fag som medlemsbedriftene ønsker å tilby læreplass i. Hovedtyngden av lærlinger er innenfor helse - og oppvekstfagene.
Besøksadresse: Helsehuset Tangvall
Postadresse: Postboks 1051, 4682  SØGNE
Kontaktperson: Randi Jortveit
Telefon: 915 60 990
E-post:randi.jortveit@sogne.kommune.no
Web: http://www.sogne.kommune.no/Organisasjon1/Administrasjonsavdelingen/Opplaringsring-Sor/

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

av Haldorsen, Even, publisert 28. august 2013 | Skriv ut siden