Som prøvenemndsmedlem er du utnevnt av fylkeskommunen.
Opplæring og oppfølging til prøvenemndsarbeidet får du av fylkeskommunen. Den enkelte rådgiver i ditt fag godkjenner oppmeldinger som blir meldt inn, og prøveprotokoll blir sendt til den som administrerer i din nemnd.

Hvem som skal ha lederrollen skal dere bli enige om i forkant av hver enkelt prøve.

 

KONTAKTPERSONER
En fullstendig oversikt over nemndene i Vest-Agder fylkeskommune med navn og kontaktinformasjon finner du her.