Vg3 fagopplæring er ikke et søkbart tilbud, men gis som et alternativ til søkere som blir stående uten læreplass i bedrift. Tilbudet organiseres gjennom de videregående skolene og i samarbeid med lokalt næringsliv. Elevene får ikke lønn, men har rettigheter i lånekassen.

Kort om ordningen

  • Følger samme læreplan som lærlinger i bedrift
  • Elevstatus også ved utplassering i bedrift
  • Opplæringstid på 12 måneder med mulighet for utvidelse ved behov, innenfor en totalramme på 24 måneder
  • Mulighet for å tegne lærekontrakt underveis i opplæringsløpet
  • Avsluttes med fag-/svenne- eller kompetanseprøve: vurderes av samme prøvenemnd og etter samme kriterier som lærlinger
  • Vg3 fagopplæring tilbys ved fylkeskommunens videregående skoler etter behov
  • Hovedinntak med tilbud innen 1. september, deretter fleksibelt inntak

Kvalifiserte søkere til læreplass vil medio august få tilbud om Vg3 fagopplæring. Informasjon om sted og tid for oppstart sendes ut så snart aktuelle tilbud blir opprettet.

Med kvalifiserte søkere mener vi:

- Søkeren har bestått alle programfag, men kan ha karakteren 1 i inntil to fellesfag

- Søkere med planlagte løp mot grunnkompetanse som har bestått sin individuelle opplæringsplan

Fleksibelt inntak: elever som tar opp igjen fag og kvalifiserer seg, vil kunne bli tatt inn til Vg3 fagopplæring underveis i et skoleår, dersom det er kapasitet innenfor opprettede tilbud.

Kontaktinformasjon

Trond Reinhardtsen – tre@vaf.no – 38074564 / 91551962

Oversikt over tilbudene:

Kvadraturen: EL og TP

Mandal: DH, EL, HO, NA, RM, SS, TP

Tangen: BA

 

- Enkelte fag kan bli tilbudt i samarbeid med andre fylker

- Tilbudene kan endres fra år til år ut fra behov

Informasjonsdager