HO Vennesla vgs. Foto Tom Knudsen

Offentlige og private tilbydere kan søke tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag for studenter i Vest-Agder fylkeskommune. Tilskuddet er styrt av rammer fra Helsedepartementet, og det er begrensede midler til fordeling. Vest-Agder fylkeskommune vil i behandlingen av søknadene legge vekt på stabilitet og forutsigbarhet i tilbudet. I tillegg er det viktig at tilbudet samsvarer med kompetansebehovet hos helsesektoren i fylkeskommunen.

Søknadsfrist for tilbydere er 15. april. 
Last ned søknadsskjema for tilbydere/arrangører
NB! Hvis du skal åpne skjemaet i Explorer, må du først velge "Lagre", deretter "Åpne".
Søkerne får svar innen utgangen av april.


Fagskolen i Kristiansand
har flere tilbud innen tekniske fag, maritime fag og helsefag. Søknadsfristen for studenter er 15. april.