KKG

Alle som har søkt skoleplass i Vest-Agder fylkeskommune, skal ha fått svar på søknaden senest 6. juli.

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om søknad og inntak til videregående skole.

Hvis du har andre spørsmål, kan du ringe inntakstelefonen.

Lover, forskrifter, reglement og retningslinjer

Opplæringslova
Forskrift til oppl.lova
Lokal inntaksforskrift
Vilbli.no

Søk skoleplass