Fastsatt i fellesnemnda for Agder fylkeskommune i møte 06.02.2019 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven, er ny lokal forskrift på plass, forklarer Anne Synnøve J. . Sundsteigen, prosjektleder inntak og dimensjonering Agder.

Har du spørsmål? Kontakt Anne Synnøve på ansu10@vaf.no

Til høyre finner du både lokal forskrift og presentasjon fra rådgiverturne august 2019. 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 21. august 2019 | Skriv ut siden