Gjelder norske elever som har gått på skole i utlandet, og innvandrere med oppholdstillatelse, som ikke har fullført opplæring tilsvarende videregående nivå i hjemlandet.

Søknaden fylles ut på www.vigo.no på vanlig måte.

Søkere som har tatt utdanning i utlandet må selv sende inn følgende dokumentasjon:
· kompetansebevis/vitnemål/avsluttende karakterer (kopier må være bekreftet)
· forklaring på karaktersystemet på norsk eller engelsk
· norsk oversettelse, utført av autorisert oversetter, av dokumentasjon på andre språk enn engelsk

Mangler denne dokumentasjonen vil søkeren ikke være kvalifisert for inntak til videregående opplæring.

Inntakskontoret vurderer om utdanningen fra utlandet kan regnes som tilsvarende norsk utdanning på samme trinn, og om den gir tilstrekkelig inntaksgrunnlag til det programområdet som er søkt.
  
Når inntakskontoret har mottatt dokumentasjon på utdanning fra utlandet, oversettes karakterene til tilsvarende norsk karakter. Gjennomsnittet av karakterene regnes ut, og ganges med 10. På bakgrunn av dette beregnes en poengsum slik at søkeren kan delta i inntaket på lik linje med søkere som har all skolegang/utdanning fra Norge.

Norske utvekslingselever får sin opplæring forhåndsgodkjent av skolene, og skal ikke sende inn dokumentasjon til inntakskontoret.

Dokumentasjonen sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
Utdanningsavdelingen,
inntaksseksjonen
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
Frist 1. juni