Planer og rapporter inngår i et kvalitetssystem som skal sikre at brukernes rettigheter blir oppfylt, og bidra til utvikling av kvalitet i den videregående opplæringen.

Klikk på bildet for å lese dokumentet.

   

     Økplan 2019-22

 

  Årsberetning 2018     

    Forside Strategisk Plan      Forside Skolebruksplan