Planer og rapporter inngår i et kvalitetssystem som skal sikre at brukernes rettigheter blir oppfylt, og bidra til utvikling av kvalitet i den videregående opplæringen.

Klikk på bildet for å åpne dokumentet.

 
    Forside Oekonomiplan 2018 2021

 
 Årsberetning 2016 Forside    

    Forside Strategisk Plan      Forside Skolebruksplan