Fagforum i VAF 2019/20 m. kontaktpersoner

Årets fagforumsdag er tirsdag 14. april 2020. Et felles tema for alle vil være Fagfornyelsen. Oversikt over samlingene legges ut etter hver som de er klare.

Fagforum har ansvar for følgende oppgaver skoleåret 2018/2019:

  • Arrangere minimum én fagsamling pr. skoleår
  • Bidra i høring om nye læreplaner i Fagfornyelsen
  • Bidra i arbeidet med implementering av Fagfornyelsen
  • Vedlikeholde fagside på It’s Learning
  • Fungere som NDLA-kontakt der det er relevant
  • Holde kontakt med bransjen (kun yrkesfag)

Hovedoppgaven for fagforum skoleåret 2019/2020 er Fagfornyelsen.

Alle fagforum får en tidsressurs på 10-50 klokketimer til fagforumsarbeidet, i tillegg til et fast tilskudd til kostander. For å sikre at så mange ungdommer som mulig gjennomfører videregående opplæring, får fagforum matematikk en ekstra tidsressurs.