Fagforum i VAF 2016/17

Fagforum har ansvar for følgende oppgaver:

  • Arrangere minimum én fagsamling pr. skoleår
  • Vedlikeholde fagside på It’s Learning
  • Fungere som NDLA-kontakt der det er relevant
  • Bidra til koordinering og faglig utvikling på aktuelle områder (f.eks. vurdering, yrkesretting, læreplaner, eksamen, IKT, høringer)
  • Holde kontakt med bransjen (kun yrkesfag)

Fra skoleåret 2016/17 får alle fagforum en tidsressurs på 10-50 klokketimer til fagforumsarbeidet. For å sikre at så mange ungdommer som mulig gjennomfører videregående opplæring, vil fylkeskommunen satse spesielt på norsk og matematikk. Disse fagforumene får derfor en større tidsressurs, til sammen 169 klokketimer (10 % frikjøp) pr. fagforum.

Fagforumsamlinger 18. april 2017 *
Program og påmelding finner du på fagforums side på Its Learning. 

Fagforum Tema Sted
TIP Bedriftsbesøk Umoe Mandal og Nøsted Kjetting   Bedrifter/Mandal vgs.
MK Nye MK: eksamen, evaluering av nytt Vg1,
planlegging av nytt Vg2 
Vennesla vgs.
RM Vurdering v. Halvor Spetalen  Tangen vgs. 
BA LEAN-metodikk i BA-bransjen Tangen vgs.
Kroppsøving Elever med funksjonshemminger
Aktivitetsøkter 
Tangen vgs.
Aquarama 
Engelsk Fagnytt/sosialkunnskap
"The future of Global English"
Undervisning for bedre skrivekunnskaper 
Tangen vgs. 
AT/HT Div. foredrag: Dysleksivennlig skole, Å høre til,
Leseglede, I møte med mennesker
KKG

Samfunnsfag,
historie

Kjønn i familie- og arbeidsliv på Sørlandet,
Etablerte medier, sosiale medier og kildebruk
Vågsbygd vgs.

Kjemi

Eksamen, forelesning om materialer KKG

Matematikk

Hva kjennetegner en god matematikklærer? Mandal vgs.

Fremmedspråk

Muntlig aktivitet i språklæringen Vågsbygd vgs.

MDD

Markedsføring i sosiale medier v. Cheryl MacDonald Vågsbygd vgs.

IT

Programmeringsspråket JacaScript, eksamen Mandal vgs.

SS/økonomi

Presentasjon av NDLA og Hubru Education Simulation KKG

DH/KDA

Frisør: kurs i arbeidstegning
Interiør: PCON - dataprogram for interiørlærere
STFO/KDA: Planleggingsdag
Design/tekstil: Overlock
Tangen vgs.

HO

Hva er adiktologi?, Mental helse Mandal vgs.

Norsk

Parallellsesjoner: Kildekritikk, IKT-verktøy, skriving
for minoritetsspråklige elever. Felles: Hva skjer med
sjønnlitteraturen i fremtidens skole? 
 KKG

Naturbruk

Økologi i naturbruksundervisningen Søgne vgs.
Naturfag, biologi Elevøvelser og laboratorierapporter Vågsbygd vgs.

Teknologi og
forskningslære

Arbeid med læreplanmål om måling av støy og 
luftforurensing
Vågsbygd vgs.

Religion

500 år siden reformasjonen KKG
NB! 26.4. kl. 15.00

Skolebibliotek

Bibliotekfaglig input og utvikling. Mandal vgs.
NB! Fredag 31. mars

Skjemaet fylles ut fortløpende etter hvert som de enkelte fagforum sender info om samlingen.
* For samlinger på andre dager enn 18. april finner du riktig dato i høyre kolonne.