Fagforum i VAF 2018/19 m. kontaktpersoner

Årets fagforumsdag er tirsdag 23. april. Et felles tema for alle vil være Fagfornyelsen. Oversikt over samlingene legges ut etter hver som de er klare.

Fagforum har ansvar for følgende oppgaver skoleåret 2018/2019:

  • Arrangere minimum én fagsamling pr. skoleår.
  • Bidra i høring om nye læreplaner i Fagfornyelsen.
  • Vedlikeholde fagside på It’s Learning
  • Fungere som NDLA-kontakt der det er relevant
  • Holde kontakt med bransjen (kun yrkesfag)

Fra skoleåret 2016/17 får alle fagforum en tidsressurs på 10-50 klokketimer til fagforumsarbeidet, i tillegg til et fast tilskudd til kostander. For å sikre at så mange ungdommer som mulig gjennomfører videregående opplæring, vil fylkeskommunen satse spesielt på norsk og matematikk. Disse fagforumene får derfor en større tidsressurs.