Kenya

Skolene i Vest-Agder fylkeskommune er engasjert i internasjonale prosjekter i store deler av verden.

Liste over prosjekter som skolene deltar i ligger i høyre marg. På skolenes nettsider er det mer informasjon om prosjektene.