Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune inviterer til oppstartssamling for klyngesamarbeid ungdomsskole-videregående skole. Hvordan kan vi sammen redusere antall elever som får ikke bestått i matematikk? Kan vi få til bedre sammenheng i overgang fra ungdomsskole til videregående skole?

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand pedagogiske senter inviterte til samling med fokus på bedre gjennomføring i matematikk. Matematikk er det faget der høyest andel elever ikke gjennomfører på videregående skole.
 
Mange elever på yrkesfaglig programområder avslutter faget etter første året på videregående skole. Forkunnskapene fra grunnskolen er derfor ekstra viktig. Kan vi med økt koordinering og målrettet innsats få til mer sammen?    

                                                                                                                     

Dato: Fredag 10.november 2017 
Tid: Kl. 09.00-15.00 Registrering fra kl. 08.30
Sted:  Kongsgård Skolesenter 
 

Hvem: Avdelingsleder/ledelse og fagutvikler/fagkontakter fra videregående skole og ungdomsskole.
Program: Kommer senere, fokus på dagen er klyngesamarbeid mellom videregående skole og ungdomsskole. Anne Mari Jensen fra nasjonalt senter for matematikkundervisning deltar. Hun har erfaring fra samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole.

Påmelding 

 

av Kyllesdal, Lene Ragnhild, publisert 22. februar 2016 | Skriv ut siden