Matematikk er det enkeltfaget der flest elever får "ikke bestått" eller IV i videregående. Ungdomsskoler og videregående skoler i Vest-Agder satser på et systematisk klyngesamarbeid for å bedre gjennomføringen i matematikk. Samarbeidet er en del av kommunenes og fylkeskommunens
gjensidige avtaler for å nå målene i Regionplan Agder 2020.

Flere tiltak er tidligere iverksatt for å få hjelpe elevene til å bestå faget i etterkant, for eks. sommerskole og gjennomføringskurs men andelen elever som ikke gjennomfører i ordinært løp har forblitt uendret. Gjennom satsingen på Bedre gjennomføring i matematikk ønsker skolene å fokusere på hva de to skoleslagene kan få til sammen for elevene.Satsingen skal forberede elevene til å bestå matematikk i videregående skole, uavhengig av hvilket utdanningsprogram eleven velger.

Mål:
-Bedre overgang fra ungdomsskole til videregående skole i matematikk
-Redusere antall elever som får ikke bestått i matematikk
-Utvikle arenaer for fagsamarbeid på tvers av skoleslagene
-Styrke et sammenhengende opplæringsløp

Klyngesamarbeidet er organisert i to grupper,Kristiansand-Mandal og Lister
Fredag 15.11 er det samling i Kristiansandsregionen, mer informasjon og påmelding.

Kontaktpersoner:

Gruppe øst, ungdomsskoler
Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune
Svein Anders Heggem
Svein.Anders.Heggem@kristiansand.kommune.no
38 07 50 00
Gruppe vest, ungdomsskoler
Lister Pedagogiske Senter
Torbjørn Torsøy
Torbjorn.Torsoy@lyngdal.kommune.no

99 73 77 10

Videregående skole
Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune
Lene Ragnhild Kyllesdal
lky@vaf.no
38 07 45 88