Lister Pedagogiske senter og Vest-Agder fylkeskommune inviterte til oppstartssamling for klyngesamarbeid 26.04.2018. Samlingen ble holdt på Rosfjord strandhotell og tema for dagen var: Hvordan kan vi sammen redusere antall elever som får "ikke bestått" i matematikk? Kan vi få til bedre sammenheng i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole?

Ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i Lister var invitert til å delta. Program og presentasjoner fra samlingen ligger i høyre marg. 

Ved spørsmål kontakt:
Ungdomsskole
Lister Pedagogiske Senter
Torbjørn Torsøy
Torbjorn.Torsoy@lyngdal.kommune.no
99 73 77 10
Videregående skole
Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune
Lene Ragnhild Kyllesdal
lky@vaf.no
 38 07 45 88