Videreutdanning Udir.no

Søkere kan velge mellom fire ordninger:

  1. Ordinær videreutdanningsordning med vikar eller stipend.
  2. PPU/PPU-Y (praktisk pedagogisk utdanning) med stipend.
  3. YFL (yrkesfaglærerutdanning) med stipend.
  4. Yrkesfaglærerløftet med vikar eller stipend.

Vikarordning
Lærere om velger vikarordning, skal jobbe tilsvarende 25 % ved fulltids studium. Tar du 30 studiepoeng på ett år, skal du fritas i 37,5 %.

Stipendordning
Lærere som søker ordinær videreutdanning kan også velge stipend. Stipendet utbetales om høsten for første semester. Siste del av stipendet utbetales når utdanningsavdelingen har fått melding om at studiet er fullført og bestått. Du får fri til eksamen og lesedager etter avtaleverket.  All fri i forbindelse med studiene utover dette, skal tas som permisjon uten lønn. Stipendet er skattepliktig. 

Endringer/avbrudd
Alle endringer i forhold til søknaden, inkludert avbrudd, må meldes til rektor/avdelingsleder umiddelbart. Lærere på vikarordning som avbryter studiene, skal tilbake i vanlig jobb så fort som mulig. Lærere på stipendordning må tilbakebetale evt. utbetalt stipend.        

Utdanningsdirektoratets søknadsweb åpner
1. februar.
Søknadsfrist 1. mars.

Informasjon om studietilbudet og søkeprosessen.

Søkere 2018/2019
Alle som har søkt videreutdanning for skoleåret 2018/2019 skal nå ha fått beskjed om de er kommet inn eller ikke. Dette gjelder ikke søkere til Yrkesfaglærerløftet. UiA gjennomfører opptak for disse i juni.