Fotolia _90960832_S

Mobbeombudet skal bidra til å sikre alle barn og ungdom i Vest-Agder et godt psykososialt miljø i barnehage, skole og lære - og på fritiden, jfr kapittel 9a i opplæringsloven. Direktelenke til ordlyden i loven, finner du i avsnittet under.

Ombudets arbeidsområde vil være fordelt på følgende arenaer: 

  1. Elev/barnehagebarn – et lavterskeltilbud på individnivå
  2. Skole/barnehage – arbeide med hele utdanningsløpet, primært rettet mot videregående opplæring, inklusiv læretiden
  3. System – styrke systemets beredskap for å håndtere mobbing
  4. Samfunn – synlig i den regionale/nasjonale debatten

Det vil bla bety at ombudet skal samarbeidet med, og være en del av nyttige nettverk for å forebygge mobbing. I tillegg er viktige del av forebyggingsjobben å sørge for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og kursing.  I tillegg til å jobbe forebyggende, kan mobbeombudet bistå i enkeltsaker der mobbing allerede har funnet sted.

 

Opplæringsloven

Mobbeombudet skal bidra til å sikre alle barn og ungdom i Vest-Agder et godt psykososialt miljø i skole/lære - og på fritiden, jfr kapittel 9a i opplæringsloven .

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Det kan være barn/ungdom eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

Hva kan mobbeombudet hjelpe deg med?

I venstremenyen finner du en del informasjon og tips. Finner du ikke informasjon du trenger eller lurer på noe, er det bare å ta kontakt. Kontaktinfo finner du til høyre.

Kontaktinfo:


Mobbeombud Einar Buø

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

einar.buo@vaf.no

+47 38 07 45 00

 

 Mobbeombud