Det er viktig å vite hvem som har ansvar for hva. Da kan du lettere vite hvem du skal kontakte og hvem som skal ansvarliggjøres.

Alle skoler skal ha skolemiljøutvalg hvor elevene, ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen skal være representert. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at elevene er i flertall. Som skoleeiers representant er det rektors ansvar å sørge for at skolemiljøutvalget opprettes, og at det legges til rette for at elevrådet velger representanter til utvalget. Rektor skal sørge for at alle deltakerne i utvalget får opplæring og støtte slik at de kan gjøre en god jobb. Rektor har ansvar for at skolemiljøutvalget får delta i planleggingen og gjennomføringen av skolens systematiske arbeid for å sikre at skolens fysiske og psykososiale miljø er godt.