Her finner du noen nyttige ressurser.

 

Barneombudet

Barneombudet er barn og unges talsperson. De jobber for barns rettigheter. På nettsiden har de mye om barns rettighetter og et eget området som omhandler mobbing. De skriver om seg selv:

  • Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.
  • Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.
  • Barneombudet er uavhengig. Det betyr at vi selv bestemmer hva vi skal arbeide med og hvilke meninger vi skal ha.

Lov om barneombud sier hvordan vi skal jobbe. Loven er bestemt av Stortinget. Her kan du se en film om barneombudet

 

Nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratets infomasjon til barn/ungdom, foreldre og skoler om mobbing

av Macdonald, Cheryl, publisert 31. januar 2018 | Skriv ut siden